Mrksicevi Salasi Facebook

O nama

Sertifikati

Zadruga “Mrkšićevi salaši“ primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom i bezbednošću namirnica, usaglašen sa zahtevima standarda ISO 22000:2005 i HACCP propisa (FAO/FHO Codex Alimentarius Comission CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003) u cilju:

  • povećanja sposobnosti da dosledno obezbeđuje proizvode-usluge koji ispunjavaju zahteve korisnika i zahteve odgovarajućih propisa i
  • povećanja zadovoljenja korisnika efektivnom primenom sistema menadžmenta kvalitetom.

Primena sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednošću namirnica uključuje procese stalnog poboljšavanja sistema i dokazivanja usaglašenosti sa zahtevima korisnika i zahtevima propisa.

ISO 22000:2005 standard i HACCP sistem se odnosi i primenjuje na organizacione celine:

  • Klanica
  • Pekara
  • Silos
  • Restoran
  • Maloprodaja